Dedication to Sant Giani Mohan Singh Ji Bhindranwale & Introduction

Dedication to Sant Giani Mohan Singh Ji Bhindranwale & Introduction

ਸਮੱਰਪਣ (Dedication)
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਧਾਰਨੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਤਨੇਮੀ,
ਗਹਿਣਾ-ਏ-ਸਾਦਗੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਵੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ, ਸਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿ: ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ‘ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ' ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਉੱਚੇ ਸੁਚੇ ਖਾਲਸਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਕ - ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ
A Marthand* of Gurmat Wisdom, Thoroughly Embracing the 5 Kakaar Rehat, a Strict Nitnemi, a Jewel of Saintliness, an Enjoyer of the Divine Tastes of Naam-Gurbani, Dispassionate towards this world & Renunciate of this world… in  the sacred memory of Sackhand-Vaasee Sree Maan Sant Giani Mohan Singh Ji ‘Bhindranwale’. This is an offering to their high, pure, and disciplined Khalsa lifestyle.
Servant of the Khalsa - [Sant Giani] Bhagwan Singh [Ji]


ਕਬਿੱਤ (Kabith)
ਰਹਿਤ ਸਦੀਵ ਰਖ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਹੰ ਤਿਆਗੀ,
Rahith Sadheev Rakh, Panch Dokh Ahang Thiaagee
They always kept their Rehat (Spiritual Discipline),
They renounced their ego & the 5 vices..

ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਸੁਨਾਤੇ ਥੇ ।
Pooran Vivaekee Brahm Giaan Ko Sunaathae Thhae
As a Perfect Bibeki*, They use to tell us about Brahmgiaan...
*Bibeki = Someone who can spiritually discern between what is True & what is false
ਸਭੀ ਮੱਤ ਸਾਸਤ੍ਰਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ,
Sabhee Math Saasthrag Gurmath[i] Maartha[n]d
They were knew about all of the Shaastras & Philosophies,
A Marthand* of Gurmat...
*Marthand = Sun

ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰ ਸਾਦਗੀ ਰਖਾਤੇ ਥੇ।
Sath Sa[n]thokh Dhhaar Saadhgee Rakhaathae Thhae
They had the qualities of Truth and Contentment,
and thus, lived a Saintly life...
ਆਤਮ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾਏ ਬਹੁ,
Aatham Veechaar Kae Bha[n]daar Varthaae Bah[u]
They were such a treasury of spiritual contemplation
which they then distributed to many...
ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰੋਸਾਤੇ ਥੇ।
Naam Abhiaasee Bhee Anaekaa[n] Varosaathae Thhae
They constantly practiced Naam
and inspired others to do the same...

ਪਰਮ ਵਿਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ,
Param Viraagee Thiaagee
They were of the most ultimate dispassionate and renunciate nature
(not being attached to the world is important in order to have the mind attach to Vaheguru Ji)
ਨਿਸਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਹਣ ਮ੍ਰਿਗੇਸ਼ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਰਹਾਤੇ ਥੇ॥੧॥
nisdhin Liv Laagee MohaN Mrigaesh Sa[n]th Bhi[n]draa[n] Rahaathae Thhae
Day and Night, Their concentration remain attached to Vaheguru,
Sant Mohan Singh Ji lived in Bhindran

ਕ੍ਰਿਤ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਕ-ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ
Krith Khaalsaa Saevak Bhagvaan Singh
Written by Servant of the Khalsa: [Sant Giani] Bhagwan Singh [Ji]
-


ਪ੍ਰਵੇਸਿਕਾ (Introduction)
In order to save us Kalyugi-Jeev’s (Souls of the Dark Age), Akaal Purakh-Vaheguru-Parameshwar, the Inner Knower/Antarjaamee, The Form of Divine Light/Jothee-Saroop, Formless/Nirankaar have taken on Sargun (Attribute/Quality) through the Physical Forms of the Ten Guru Sahibaan.
-
That Formless-Light of Guru Sahib took on the Clothes of Ten Human Bodies and walked among us. They took on Form in order to save us through the Eternal-Gurbani. They taught us how to truly live by instilling spiritual qualities within us. They blessed us with Seva and Simran, Gurbani, the Eternal Naam... among many other priceless blessings. They showed us endless acts of benevolence/kindness which cannot be properly described through words.
-
In the Robes of the Tenth Guru – Sri Guru Gobind Singh Ji – bestowed all of the qualities to the entire Sangat by blessing us with Khanday-di-Pahul (Amrit Sanchar) Just like Bhai Gurdaas Ji says:
ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ...
Gur Sangath[i] Keenee Khaalsaa
-
They turned the Sangat into the Sant-Sipahi (Saint-Soldier) Khalsa. In this manner of showing countless acts of kindness, our Tenth Father reached Sri Hazoor Abchal Nagar Nanded and displayed many Divine Feats. Three days before Guru Sahib left their physical body (Kathak Sudhee 2, Bikrami 1765 ~ 1708 CE), Maharaj bestowed the Eternal Guruship to Aadh[i] Sri Guru Granth Sahib Ji with Five Singhs standing in front. They had attached the entire Khalsa Panth to the hem of the Indestructible Guru (Gurbani).
-
On Kathak Sudhee 5 Bikrami 1765 (1708 CE), our Royal-Guru Ji bathed, adorned their royal robes & shastars upon their body then provided the Khalsa with special bachans. The contemporary writers and historians of the time had penned them down as they heard them from those who were close to Guru Sahib. They had a total of Fifty-Two Bachans. This is what we now refer to as the Fifty-Two Bachans of Sri Guru Gobind Singh Ji.
-
ਚੌਪਈ॥ (Chaupaee)
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ। ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤੇ ਪਰਮ ਅਨੂਪ।
Paarbraham Guroo Naanak Roop; Jag Mah[i] Bidhathae Param Anoop
The Form of the Formless-PaarBrahm-Vaheguru is Guru Nanak Dev Sahib Ji
They are known to be the Most Indescribably Beautiful within this World

ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਨਿਕ ਹੀ ਕੀਨੇ। ਪਤਿਤ ਜੀਵ ਤਾਰੇ ਮਤਿ ਹੀਨੇ ॥੧॥
Paroupkaar Anik Hee Keenae; Pathith Jeev Thaarae Math[i] Heenae
Guru Sahib acted kindly upon countless beings by saving the sinning Jeev's with lowly minds
ਰਵਿ ਸਸਿ ਕਿਰਣ ਗਤਿ ਨਹਿ ਆਵੈ। ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ
Rav[i] Sas[i] KiraN Gath[i] nah[i] Aavai Thathhaa Guroo GuN A[n]th na Paavai
Just like we cannot understand the Sun or the Moon through their waves of light... in the same way, we cannot find an end to the virtues of Guru Sahib
ਏਕ ਜੋਤਿ ਦਸ ਦੇਹ ਧਯੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਹਿ ਜਾਤ ਕਯੋ ਹੈ॥੨॥
Aek Joth[i] Dhas Dhaeh Dhhayo Hai; Gur Kae GuN nah[i] Jaath Kayo Hai
One Light which took on Ten Bodies, The Virtues are not limited to each Body
(Shared Qualities of One Guru Sahib through multiple forms)

ਜਹ ਸਿਮਰੈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਦਰ।ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਲਗੁ ਹੋਵਤ ਹਾਦਰ
Jah Simarai Gur[u] Naanak Saadhar; Dhasama Guroo Lag[u] Hovath Haadhar
When Guru Nanak Dev Sahib Ji are remembered with respect,

then the Tenth Guru: Guru Gobind Singh Ji also becomes present.
ਦਸੋਂ ਸਲਤਨਤ ਏਕ ਸਰੂਪ। ਰਿਦਾ ਅਹੈ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੂਪ॥੩॥
Dhaso[n] Salthanath Aek Saroop; Ridhaa Ahai Gur[u] Gra[n]thh Anoop
The 10 Sultans are of One Form, they reside within the Heart as Guru Granth Sahib Ji - the Indescribably Beautiful.
ਇਨ ਮਹਿ ਭੇਦ ਰੰਚ ਨਹਿ ਮਾਨੋ। ਲਹੈ ਭੇਦ ਅਗਿਆਤ ਪਛਾਨੋ।
In Mah[i] Bhaedh Ra[n]ch nah[i] Maano; Lahai Bhaedh Agiaath Pachhaano
Don't even know a little bit of difference between the physical bodies,
if someone sees a difference then know them as ignorant

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਥਾ। ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ ਤਥਾ, ਮਤਿ ਜਥਾ ॥੪॥
Sree Guroo Gobi[n]dh Si[n]gh Kee Kathhaa; Barnan Karo[n] Thathhaa Math[i] Jathhaa
The Katha of Sri Guru Gobind Singh Ji will now be narrated as per
the limitations of my mental capacity
ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਤਜਿ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਅਬਿਚਲੁ ਨਗਰ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਲਾ।
Dhaesh Maalvaa Thaj[i] Kirpaalaa; Abichal[u] nagar Gae Jis Kaalaa
The Merciful Guru Sahib left from Malwa-Desh,
At that time Guru Sahib went to Abichal-Nagar (Nanded)

ਤਹਿਂ ਅਨੇਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਯੋ। ਦੇਹ ਕੋ ਅੰਤ ਜਾਨ ਨੀਯਰਾਯੋ॥੫॥
Tah[in] Anaek Kauthak Varthaayo; Dhaeh Ko A[n]th Jaan neeyraayo
Guru Sahib showed many miraculous events
before the time came when they left their physical body

-
ਦੋਹਰਾ॥ (Dhoharaa)
ਸੰਮਤ ਸੱਤ੍ਰਹ ਸਹਸ ਮੈਂ ; ਪੈਂਸਠ ਬਰਖ ਬਿਤਾਇ॥
Sa[n]math Sa-thrah Sahas Mai[n]; Pai[n]-satt Barkh Bithaae[i]
It was the Year 1765 (Seventeen Hundred+Sixty Five)
ਕੱਤਿਕ ਸ਼ੁਦਿ ਤਿਥਿ ਦੂਜ ਕੋ; ਬਾਣੀ ਗੁਰਤਾ ਪਾਇ॥੬॥
Ka-thik Shudh[i] Thithh[i] Dhooj Ko; BaaNee Gurthaa Paae[i]
Kathik Sudh 2nd Thithh[i]... when Guru Sahib gave Guruship to Gurbani
-
ਚੌਪਈ ॥ (Chaupaee)
ਗੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਦੀਨੋ। ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਆਸੀਨੋ।
Gurthaa Guroo Gra[n]thh Ko Dheeno; Sa[n]gath Sahith Guroo Aaseeno
Sri Guru Granth Sahib Ji was given Guruship, Guru Sahib gave their blessings in the presence of the Sangat
ਸਭਾ ਬੀਚ ਗੁਰ ਸੋਭਤਿ ਐਸੇ। ਉਡਗਨ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਸਸਿ ਜੈਸੇ॥੭॥
Sabhaa Beech Gur Sobhath[i] Aisae; Udagan Mah[i] Pooran Sas[i] Jaisae
Guru Sahib was gloriously sitting amidst the Royal Court,
Just like the Sun sits in space (outshining everything else)

ਗੁਰ ਬਚ ਨਿਕਸਤਿ ਸੁਧਾ ਮਨਿੰਦ। ਸਿਖ ਬਿੰਦਾਰਕ ਪੀਵਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ
Gur Bach niksath[i] Sudhhaa Mani[n]dh; Sikh Bi[n]dhaarak Peevah[i] Bri[n]dh
Guru's Bachans came out like Amrit,
The Divine-Sikhs drank them all in

ਦਸ ਸਰੂਪ ਲਗੁ, ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼।ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਕhਯੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੮॥
Das Saroop Lag[u] Shubh Updesh; Sikh Sa[n]gath[i] Prath[i] Kahyo Vishaesh
After receiving such good teachings from Ten Forms,
The Sikh-Sangat received even more specific teachings

ਬੀਨ ਬੀਨ ਨੀਕੇ ਗੁਣ ਸਭਹੀ। ਸਿਖਨਿ ਕਉ ਗੁਰੁ ਦੀਨੋ ਤਬਹੀ।
Been Been neekae GuN Sabhee; Sikhan[i] Ko[u] Gur Dheeno Thabhee
The Sikhs pecked on all the good virtues
which Guru Sahib gave to them

ਐਸੀ ਵਸਤੁ ਨਹੀ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਿ ਕੋ ਦੀਨੋ ਨਾਹੀ॥੯॥
Aisee Vasth[u] nahee Jag Maahee; Jo Sa[n]gath[i] Ko Dheeno naahee
There is nothing like this in the world
which was not given to the Sangat
(meaning: they received all of the world's desires through Guru Sahib's Teachings)

ਅਸ ਗੁਰ ਕੇ ਉਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ । ਅਤਿ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸ਼ੇਸ਼
As Gur Kae Utham Updhaesh; Ath[i] Sa[n]khaep Thae Kadho[n] Ashaesh
These were top-notch teachings from Guru Sahib,
some of them very brief and some with complete context

ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਯੋ। ਦੇਗ ਅਤੋਟ ਸਭਿਨ ਵਰਤਾਯੋ॥੧੦॥
Theen Dhivas Dheevaan Lagaayo; Dhaeg Athot Sabhin Varthaayo
After holding Diwan for 3 days, Degh (Karraah Prashaadh) was endlessly distributed to everyone.
ਗੁਰਿ ਅੰਤਿਮ ਬਚ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਸਿਖਨਿ ਲਿਖੇ ਹੇਤ ਕਲਯਾਨ।
Gur[i] A[n]thim Bach Keen Bakhaan; Sikhan[i] Likhae Haeth Kalyaan
Guru Sahib spoke Their Last Bachans,
which were written to liberate Their Sikhs

ਬਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਰ ਮਯ ਕੀਨੇ। ਸੋ ਹਮ ਕਾਵਯ ਛੰਦ ਰਚ ਦੀਨੇ ॥੧੧॥
Baavan Bachan Saar Mai Keenae; So Hum Kaavy Chha[n]dh Rach Dheenae
There was a treasure of 52 Bachans, which have been written in poetic form
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Dhoharaa)
ਇਮ ਸੁਨਿ ਬਾਵਨ ਬਚਨ ਕੋ, ਸੰਗਤਿ ਸੀਸ ਨਯਾਇ॥
Im Sun[i] Baavan Bachan Ko Sa[n]gath[i] Sees nyaae[i]
After hearing the Fifty-Two Bachans, the Sangat bowed their heads...
ਸਭਿ ਸਿਖਨਿ ਸੋਂ ਬਚ ਕੀਯੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਹੁ ਸੁ ਭਾਇ॥
Sabh[i] Sikhan[i] So[n] Bach Keeyo Keerthan Karah[u] Su Bhaae[i]
After commanding the Sikhs as such, the Sikhs started singing Kirtan
ਉਠੇ ਸਭਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਥਾਨੁ।
Uttae Sabhaa Thae Sathiguroo Gae nij Aasan Thhaan[u]
When Guru sahib stood up from Their Court
then they went to Their Own Permanent Residence

ਪਰਮ ਧਾਮ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ
Param Dhhaam Baiku[n]tt Kochaahath[i] Hai[n] Prasthhaan
They wished to depart & then left their physical body to
merge into The Ultimate Sphere of Baikunt (Sachkhand)
ਸੰਮਤ ਸੱਤ੍ਰਾਂ ਸਯ ਭਏ, ਊਪਰ ਪੈਸਠ ਜਾਨ।
Sa[n]math Sa-thraa[n] Say Bhae Oopar Paisatt Jaan
Know this event to have happened in the Year 1765 Bikrami (1708 CE)
ਕਤਿਕ ਮਾਹ, ਸ਼ੁਦਿ ਪੰਚਮੀ, ਸੁਰਗੁਰ ਦਿਵਸ ਪਛਾਨ॥
Kathik Maah Shudh[u] Pa[n]chamee Surgur Dhivas Pachhaan
Fifth Sudhee of the Month of Kathik is the day

when Guru Sahib left for Their Own Higher Realms
ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਬਿ ਜਾਮਨੀ, ਰਹੀ, ਲਖੀ ਗੁਰਦੇਵ।
Savaa Jaam Jab[i] Jaamanee Rahee Lakhee Gurdhaev
It was at 1.25 hour of night that Guru Sahib was last seen...
ਜੈਸੇ ਜਲ ਸੋਂ ਜਲ ਮਿਲੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਭਏ ਏਵ॥
Jaisae Jal So[n] Jal Milai Braham Leen Bhae Aev
Just like water merges back into water,
that is how Guru Sahib merges into Themselves

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁ; ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਵਨ ਵਾਕ।
Sree Gur Ko Updhaesh Bah[u] This Thae Baavan Vaak
There were many teachings Guru Sahib gave,
that which we refer to as the Fifty-Two Bachans

ਤਿਨ ਕੋ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਲਖ; ਕਾ ਸੁਗਮ ਅਤਿ ਭਾਖ ॥
Thin Ko Soothar Roop Lakh Kaa Sugam Ath[i] Bhaakh
Understand them to be a Soothar Roop (short form/codes/abbreviations)
which are so easy to share with others

-
In this way – when Guru Sahib was to merge with Their Own Divine Light – They gave bachans to the Khalsa. This is explained by multiple narrators, historians, Bansavalinama’s, Guru-Parnaaliyan (the Family Lineages of Guru Sahibaan), Gur Bilaas’, Rehit-nama’s (Codes of Conduct), Mukath[i]-Nama’s (Treatises on Liberation), and other accounts of the Sikhs close to Guru Sahib.
-
Principal Satbir Singh Ji write the following about the 52 Bachans
The Highest of Bachans:
That which Guru Sahib spoke in the end, this is referred to as Pandhh-Naamaa. When worldly kings are about to pass away on their death-bed, they provide instructions to their children about how to take care of the kingdom. This is referred to as a Pandhh-Naamaa. The True Paatshah - Guru Nanak Dev Ji’s Final Teachings are written down by historians. The Third Paatshah’s Final Teachings were written down by their grandson: Baba Sundar Ji & delivered them to Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji under the heading ‘Sadh[u]’. They had been embedded into Sri Guru Granth Sahib Ji so that we can receive guidance. Upon the Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji’s Shaheedi and merging into Their Light at the River Raavee, Baba Budhaa Ji scribed Maharaj’s Final Bachan into the wall at Dehra Sahib. Guru Hargobind Sahib Ji merged into Their Divine Light at Keerathpur Sahib, their final teachings are also present in Gur Bilaas Paatshahi 6vi.
-
Guru Tegh Bahadur Sahib Ji’s Pandhh-Naamaa written to the Panth can be found in Salok Mahallaa Naavaan. Salok Mahallaa Naavan can be found at the end of Sri Guru Granth Sahib Ji. In the same manner, Guru Gobind Singh Ji bestowed their 52 Bachans before merging into Their Divine Light. The historians and Gursikhs of the time noted them down. When [Principle Satbir Singh] wrote ‘Aadh[i] Sikh and Aadh[i] Saakhiyaa’, [they] included this section: Sikhar Dhae Bachan. Following this, many Sangat asked that they be explained with further detail (Letter of Gratitude - 'Kalgidhar Ji’s 52 Bachans' Page 11 - Balwinder Singh)
-
The Fifty-Two Bachans are the axis of Sikhi which rely on the support within Sri Guru Granth Sahib Ji.
-
Sikh scholars have presented the 52 Bachans to Sangat in many ways throughout the years.
-
This Slave was commanded by a few Beloved Gursikhs to write the 52 Bachans in a poetic form in order to easily do katha and memorize the bachans.
-
Daas is not a poet, author, nor scholar. I have just followed the command of the Gursikhs. With the support of Guru Ji, this small effort was taken based on the intellect and knowledge blessed by Guru Sahib. This collection of Dohara’s around 52 Bachans was named: Baavan Updesh:
-
Baavan = Bavanjaa = the number 'fifty-two' in the Hindi language
Updesh = Sikhyaa = 'Good way of thinking' in the Sanskrit language

-
In conclusion, Baavan Updesh is explaining the 52 Guru-given Bachans:
This Daas has made endless mistakes and errors.
ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ ਤੁ ਬਿਰਦੁ ਪਤਿਤ ਉਧਰਨ॥
Hamaro Sahaao[u] Sadhaa Sadh Bhoolan
Thumaro Birdh[u] Pathith Udhharan
It is my nature to make mistakes, I constantly & will always make mistakes,
It is Your Nature to save the sinners...
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji in Raag Bilaaval, Ang 828)
-
Please forgive all mistakes
Guru Ji’s Humble Servant
[Sant Giani] Bhagwan Singh [Ji]
January 8th, 2023

-
Please forgive all mistakes, suggest corrections,
and pray that our current breaths and final breaths
be spent in remembrance of Akaal Purakh-Vaheguru.
Guru Panth da Daas,
Aaeenaa

Our Parent Group